MKB bedrijven

Uw gezin
Ondernemen doet u niet alleen. U heeft steun nodig van ondermeer uw gezin en netwerk om gezamenlijk een doel te bereiken. Een goede adviseur kan hierin een waardevolle bijdrage leveren.

Als uw accountant en vertrouwenspersoon zijn wij op de hoogte van veel zaken binnen uw onderneming en uw gezin.

Indien u dat wenst stellen wij samen met u en uw gezin een persoonlijk stappenplan op om uw financiële toekomst en dat van uw gezin in kaart te brengen en te structureren. Jaarlijks bekijken wij dit plan samen met u en stellen dit bij waar nodig. Zo behoudt u inzicht en overzicht in het heden en de toekomst.

Op deze wijze monitoren wij jaarlijks de ontwikkeling van uw inkomen en of uw beloning nog passend is binnen uw wensen (BOX I), de waardeontwikkeling van uw onderneming (BOX II) en de ontwikkeling van uw vermogen (BOX III). Wij brengen uw mogelijkheden op zowel de korte als lange termijn in kaart en houden u zo een spiegel voor.

Uw onderneming
Uw onderneming zorgt niet alleen voor het inkomen voor u en uw gezin, maar is vaak ook onderdeel van het pensioen van de ondernemer. Het dus zaak goed voor uw onderneming te zorgen, de continuïteit te bewaken en vermogen waar dat kan veilig te stellen. Als onderdeel van onze dienstverlening brengen wij de waarde van uw onderneming voor u in beeld en bespreken met u aan welke onderdelen u kunt werken om de waarde te vergroten.

Jaarrekening
De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie voor het maatschappelijk verkeer. Zo worden uw cijfers door informatiehandelshuizen zoals Graydon en Atradius gebruikt om uw onderneming een rapportcijfer te geven. Dit wordt ook wel creditrating genoemd. Bij aanbestedingen of offertetrajecten kan dit rapportcijfers in uw voordeel of nadeel werken en uw kansen op de opdracht vergroten of verkleinen.

Dan is het goed om een adviseur te hebben met een helicopterview. Want hoe pakt de fiscale reorganisatie bijvoorbeeld uit op de bancaire balans van uw onderneming? Heeft de reorganisatie invloed op uw creditrating en financierbaarheid van uw onderneming?

Wij houden alle aspecten voor u tegen het licht zodat u een bewuste keuze kunt maken.

Fiscale, commerciële en bancaire balansen
De professionals van Kramer & Remery hebben een goede kennis van fiscale, commerciële en bancaire balansen. Door deze kennis zijn wij in staat om vanuit een helicopterview de balans van uw onderneming te bekijken. Zo kunnen wij u inzicht geven wat de impact is van beslissingen op de verschillende balansen zodat u een bewuste keuze kunt maken.

Uw personeel
Naast het verzorgen van uw salarisadministratie kunt u bij Kramer & Remery tevens terecht voor advies omtrent uw personeelsbeleid. Binnen ons netwerk hebben wij samenwerkingsverbanden moet zelfstandig specialisten die wij geregeld inschakelen voor onze klanten. Beschikbaar binnen Kramer & Remery wanneer het nodig is, continu beschikbaar voor u als ondernemer. U betaalt niet op voorhand voor de specialist, maar alleen als het nodig is.